Ochrona zwierząt

Fundacja Pomagamy Gadom - akt notarialny

Autor Justyna Kaźmierczak
Justyna Kaźmierczak18.11.20235 min.
Fundacja Pomagamy Gadom - akt notarialny

Założenie fundacji pomagającej gadom wymaga odpowiedniego przygotowania i dopełnienia szeregu formalności. Jednym z kluczowych kroków jest sporządzenie aktu notarialnego, w którym precyzyjnie określamy cel i zasady działania fundacji. Dobrze przygotowany akt notarialny ułatwi późniejszą rejestrację fundacji w KRS i pozwoli skutecznie realizować jej cele statutowe. W tym artykule przybliżamy krok po kroku, jakie dokumenty przygotować i jak je spisać, aby założyć fundację niosącą pomoc gadom.

Kluczowe wnioski:

 • Akt notarialny fundacji pomagającej gadom powinien precyzyjnie określać jej cel, zasady działania i sposób zarządzania.
 • Przy tworzeniu aktu notarialnego warto skorzystać z pomocy prawnika, który upewni się, że dokument spełnia wszystkie wymogi formalne.
 • W akcie notarialnym należy wskazać majątek początkowy przekazywany na działalność fundacji - minimum 1000 zł.
 • Akt notarialny jest podstawą do zarejestrowania fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Prawidłowo przygotowany akt notarialny ułatwi realizację celów statutowych fundacji pomagającej gadom.

Jak założyć fundację pomagającą gadom?

Założenie fundacji, która ma pomagać gadom, wymaga przejścia przez kilka istotnych kroków. Przede wszystkim należy określić dokładny cel działania fundacji - czy będzie pomagać konkretnym gatunkom gadów, prowadzić działania edukacyjne, czy może urządzać schroniska dla gadów. Cel powinien być jasno wskazany w statucie.

Kolejny krok to wybranie odpowiedniej nazwy i adresu fundacji. Nazwa musi wskazywać na cel działania i być łatwa do zapamiętania. Należy też wybrać siedzibę fundacji, np. prywatny adres jej założyciela.

Niezbędne jest również zebranie majątku początkowego w kwocie minimum 1000 zł, który stanowić będzie podstawę finansową działalności. Środki te mogą pochodzić z wkładów pieniężnych założycieli lub darowizn osób wspierających pomysł.

Kluczowym krokiem jest sporządzenie aktu notarialnego, w którym precyzyjnie określimy wszystkie zasady działania fundacji. Warto przy tym skorzystać z pomocy prawnika.

Wybór zarządu i rady fundacji

Przy tworzeniu fundacji trzeba też wybrać zarząd, który będzie nią kierował oraz opcjonalnie radę fundacji pełniącą nadzór. Osoby te muszą dać pisemną zgodę na pełnienie swoich funkcji.

Ostatnim etapem jest złożenie wniosku o rejestrację w KRS. Wówczas fundacja uzyska osobowość prawną i będzie mogła rozpocząć działanie.

Jakie dokumenty potrzebne są do założenia fundacji pomagającej gadom?

Aby prawidłowo założyć fundację niosącą pomoc gadom, należy przygotować kilka kluczowych dokumentów. Pierwszym z nich jest statut, w którym określamy cel, zasady działania i sposób zarządzania fundacją. Statut powinien być sporządzony przez doświadczonego prawnika.

Niezbędny jest również wspomniany wcześniej akt notarialny ustanawiający fundację. Powinien on zawierać m.in. dane osobowe fundatorów, nazwę fundacji, cel działania, skład majątku początkowego.

Potrzebne są także oświadczenia woli wszystkich członków zarządu i rady fundacji o gotowości pełnienia przez nich powierzonych funkcji.

Ostatnim dokumentem jest wniosek do KRS o wpisanie fundacji do rejestru wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. statut, akt notarialny, potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej).

Jak przygotować akt notarialny założenia fundacji pomagającej gadom?

Akt notarialny jest kluczowym dokumentem koniecznym do założenia fundacji. Powinien zostać sporządzony przez doświadczonego notariusza, przy wsparciu profesjonalnego prawnika.

W akcie notarialnym zawieramy przede wszystkim:

 • Dane personalne i adresy założycieli fundacji
 • Nazwę fundacji
 • Cel, dla realizacji którego fundacja zostaje ustanowiona - w tym przypadku pomoc gadom
 • Zasady, formy i zakres działalności fundacji
 • Skład majątku początkowego - minimum 1000 zł
 • Zasady tworzenia władz fundacji i jej organów kontrolnych
 • Zasady dokonywania zmian w statucie
 • Zasady likwidacji fundacji

Akt notarialny musi być podpisany przez fundatorów w obecności notariusza. Podpisy muszą być poświadczone urzędowo.

Jakie są koszty założenia fundacji pomagającej gadom?

Fundacja Pomagamy Gadom - akt notarialny

Założenie fundacji wiąże się z poniesieniem kilku kosztów. Jednym z nich jest wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego. Jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania aktu, jednak zazwyczaj mieści się w przedziale 500-1000 zł.

Kolejnym kosztem jest opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wynosi ona 500 zł w przypadku fundacji.

Jeśli zdecydujemy się na pomoc prawnika przy tworzeniu dokumentacji, trzeba liczyć się z dodatkowym wydatkiem rzędu 1500-3000 zł w zależności od jego doświadczenia.

Oczywiście konieczne jest również wniesienie majątku początkowego w kwocie minimum 1000 zł jako podstawa działalności fundacji.

Łączny szacunkowy koszt założenia fundacji pomagającej gadom to około 3000-5500 zł.

Jak zarejestrować fundację pomagającą gadom w KRS?

Aby zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym i uzyskać osobowość prawną należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego właściwego dla siedziby fundacji.

Do wniosku dołączamy:

 • Statut fundacji
 • Akt notarialny ustanowienia fundacji
 • Oświadczenia członków zarządu i rady fundacji
 • Dowód wniesienia opłaty rejestrowej

Sąd rejestrowy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli dokumenty są w porządku, dokonuje wpisu do KRS. Wówczas fundacja uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność statutową.

Jak pozyskiwać środki finansowe dla fundacji pomagającej gadom?

Pozyskanie funduszy jest kluczowe, by fundacja mogła realizować swoje cele statutowe. Podstawowym źródłem finansowania są co do zasady darowizny od osób prywatnych i firm.

Warto prowadzić kampanie społeczne i akcje fundraisingowe, np. zbiórki publiczne, by zachęcić darczyńców. Można też aplikować o środki w konkursach grantowych organizacji pozarządowych i urzędów.

Dodatkowo fundacja może pozyskiwać środki z odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnej z jej celami, np. prowadząc sklepik charytatywny lub wydając gadżety z logo fundacji.

Dobre planowanie i rzetelne wykonywanie niezbędnych formalności pozwoli sprawnie założyć fundację niosącą pomoc gadom i rozpocząć jej działalność. Warto przy tym korzystać z profesjonalnego wsparcia prawników i notariuszy.

Podsumowanie

Założenie fundacji niosącej pomoc gadom to szlachetne, ale wymagające przedsięwzięcie. Warto jednak podjąć trud, by realizować tak pożyteczny cel. Liczne gatunki gadów potrzebują naszego wsparcia! Pamiętajmy, że każdy nasz wysiłek się zwróci, a działanie z myślą o innych zawsze przynosi radość.

Powodzenie fundacji zależy od Was - od Waszego zaangażowania, konsekwencji i wiary w słuszność sprawy. Jeśli dobrze zaplanujecie kluczowe kroki, możecie stworzyć trwałą organizację pomagającą gadom przez długie lata. To od Was zależy, czy gadzi przyjaciele znajdą u Was pomocną dłoń.

Pamiętajcie też o ludziach dobrej woli, którzy zechcą Was wesprzeć. Bądźcie otwarci na ich rady, pomysły i wsparcie. Razem możecie zdziałać o wiele więcej! Niech Wasza fundacja połączy ludzi w szczytnym dziele niesienia pomocy potrzebującym gadom.

Powodzenia! Niech Wasza działalność przynosi radość Wam i sprawia, że świat staje się trochę lepszy. Pamiętajcie, że nawet małe kroki mają znaczenie. Działajcie z uśmiechem i wiarą w dobro.

Najczęstsze pytania

Nasza fundacja skupia się przede wszystkim na niesieniu pomocy rodzimym gatunkom gadów, takim jak jaszczurki, padalce, żółwie błotne czy zaskrońce. Staramy się wspierać te gatunki, które są zagrożone wyginięciem lub ich populacja w Polsce zmniejsza się.

Każda forma pomocy jest dla nas cenna. Można wspomóc nas finansowo przekazując darowiznę, zostać wolontariuszem i pomagać bezpośrednio w opiece nad gadami, a także brać udział w akcjach informacyjnych i edukacyjnych propagujących wiedzę o gadach.

Nasza fundacja ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Przyjaznej Gadom 1. Tutaj znajduje się nasze biuro, magazyn sprzętu i baza działań pomocowych. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Nasze działania to przede wszystkim ochrona siedlisk gadów, budowa i prowadzenie schronisk dla gadów, opieka weterynaryjna, działania edukacyjne, a także monitoring populacji gadów i działania zmierzające do zwiększenia ich liczebności.

Działamy dzięki hojnym darczyńcom, dotacjom z funduszy publicznych, grantom od organizacji pozarządowych oraz dzięki dochodom z odpłatnej działalności pożytku publicznego, np. prowadzenia sklepiku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Franus czeka na adopcję!
 2. Szczur domowy: jak długo żyje i ile lat żyje szczur?
 3. Brit Premium 15 kg - Karma dla dorosłych psów ras dużych
 4. Obroża dla kota na pchły i kleszcze - Skuteczna ochrona dla Twojego kota
 5. Poznaj żółwia Waldusia
Autor Justyna Kaźmierczak
Justyna Kaźmierczak

Jako hodowca węży i jaszczurek mam wieloletnie doświadczenie w rozmnażaniu tych zwierząt. Dzielę się informacjami dotyczącymi cyklów godowych gadów, przebiegu ciąży i wychowu młodych. Poruszam też kwestie żywienia samic w czasie rozrodu i opieki poporodowej.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły